Loading...


Baca Juga

Assalamu'alaikum wr wb

Surah Al Mulk

( Kerajaan )

Surat ke : 67
Jumlah Ayat : 30

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بسم الله الرحمن الرحيم

67_1.png
Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,

67_2.png
Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

67_3.png
Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang ?

67_4.png
Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah

67_5.png
Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala

67_6.png
Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali

67_7.png
Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak

67_8.png
( neraka ) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan ( orang-orang kafir ) .. penjaga-penjaga ( neraka itu ) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?"

67_9.png
Mereka menjawab: "Benar ada", sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".

67_10.png
Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala"

67_11.png
Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.

67_12.png
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

67_13.png
Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

67_14.png
Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?

67_15.png
Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

67_16.png


Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?,

67_17.png
atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ( berkuasa ) di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana ( akibat mendustakan ) peringatan-Ku ?

67_18.png
Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan ( rasul-rasul-Nya ) .. Maka alangkah hebatnya kemurkaan-Ku

67_19.png
Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya ( di udara ) selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu

67_20.png

Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam ( keadaan ) tertipu

67_21.png
Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?

67_22.png
Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

67_23.png
Katakanlah: "Dialah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". ( Tetapi ) amat sedikit kamu bersyukur

67_24.png
Katakanlah: "Dialah Yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu kelak dikumpulkan"

67_25.png
Dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

67_26.png
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu ( tentang hari kiamat itu ) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan

67_27.png
Ketika mereka melihat azab ( pada hari kiamat ) sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan ( kepada mereka ) inilah ( azab ) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya

67_28.png
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, ( maka kami akan masuk surga ) .. tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih?"

67_29.png
Katakanlah: "Dialah Allah Yang Maha Penyayang kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata"

67_30.png
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?"

sadaqallah.jpg

Tonton Video Surah Al Mulk ( ayat 1 s/d 30 ) Via Online ( Youtube )
Post Terkait :

» CARA BUAT REVIEW CSS MWB DI WAPKA

» cara terbaru 2015 membuat rating mywapblog mirip dengan wenru dan xtgem

» CARA MERUBAH UKURAN DAN LETAK GAMBAR DI POSTINGAN

» Cara Buat Rich Snippet Di MyWapBlog

» Aneka Garis Unik Dan Keren

» Elemen - Elemen CSS Serta Cara PenulisanNya

» Tag Kode HTML

» Kode - Kode HTML MyWapBlog

» Cara Membuat Wap Mp3 Di Wapka Mobi

» Kumpulan Auto Like Yang Masih Work Di Bulan Juli 2015, No Spam, No Phising

» 3 Puisi Romantis

itu lah postingan yang ke 12x nya .. yaitu tentang Surah Almulk ( Ayat 1 s/d 30 ) Dan Terjemahannya .. semoga bermanfa'at bagi seluruh pembaca .. yang kebetulan nyasar ke sini .. sampai jumpa lagi .. di lain waktu .. dan lain kesempatan .. admin undur diri .. akhir kata saya ucapkan ..

4338649.png

Wassalamu'alaikum wr wb

 
Top
Loading...